Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov MPC pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016

Dokumenty na stiahnutie

Kolektívna zmluva pdf (4,93 Mb)