Verejné obstarávanie

Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 26.01.2015
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mati
Typ: Výzva na predkladanie ponúk

Dokumenty na stiahnutie

1Výzva_multikultúrny_program_1.pdf pdf (0,33 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 01.04.2014
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr

Dokumenty na stiahnutie

informacia_o_vyhodnoteni_sutaze_navrhov_19304_mna_142014.pdf pdf (0,32 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 11.03.2014
Kontaktná osoba: Peter Filo
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmetu zákazky:
Dodanie skriňovej zostavy

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk1132014.pdf pdf (0,32 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 05.03.2014
Kontaktná osoba: Zuzana Jašková
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmet zákazky:
hygienický materiál

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_hyg.mat.pdf pdf (0,35 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.03.2014
Kontaktná osoba: Peter Filo
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmetu zákazky:
Servis služobných motorových vozidiel

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_auta_op.pdf pdf (0,34 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 26.02.2014
Kontaktná osoba: Peter Filo
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmetu zákazky:
Doplnenie regálového systému ERREX

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_doplnenie_regaloveho_systemu_errex.pdf pdf (0,33 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 24.02.2014
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - služby vo verejnom obstarávaní

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_cenov__ponuku_slu_by_vo.pdf pdf (0,32 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 24.02.2014
Kontaktná osoba: Robert Danko
Typ: Výzva na predkladanie ponúk

Dokumenty na stiahnutie

oznamenie_234159.pdf pdf (0,06 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 18.02.2014
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Názov pridelený zákazke:
Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr

Dokumenty na stiahnutie

informacna_povinnost_41_ods_1_cast_kriteria_zn_19304_mna.pdf pdf (0,04 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 13.02.2014
Kontaktná osoba: Peter Filo
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmetu zákazky:
Nákup a dodanie výpočtovej techniky

Dokumenty na stiahnutie

Vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_vypoctova_technika_1.pdf pdf (0,35 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 07.02.2014
Kontaktná osoba:
Typ:
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

na dodanie tovaru postupom verejnej súťaže na predmet „Interaktívne tabule“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie S127 – 03.07.2013, zn. 2013/S 127-217428 a vo Vestníku č. 129/2013 - 03.07.2013, zn. 11551 – MST.

Dokumenty na stiahnutie

informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_interaktivne_tabule.pdf pdf (0,3 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.02.2014
Kontaktná osoba: Peter Filo
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmetu zákazky: Nákup a dodanie výpočtovej techniky

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_vypoctova_technika.pdf pdf (0,35 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 30.01.2014
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Názov pridelený zákazke: Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr

Dokumenty na stiahnutie

informacna_povinnost_41_ods1_cast_ostatne_zn_19304_mna.pdf pdf (0,04 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 20.01.2014
Kontaktná osoba: PhDr. Robert Danko
Typ:

 

 

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Dodavka vzdelavacich aktivit

Dokumenty na stiahnutie

INO_41_ostatne_3.pdf pdf (0,05 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 20.01.2014
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Zabezpečenie občerstvenia (studená kuchyňa)  na medzinárodné stretnutia,  medzirezortné rokovania a pracovné porady Metodicko-pedagogického centra

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenov_ch_pon_k_ob_erstvenie.docx doc (0,09 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 14.01.2014
Kontaktná osoba: Peter Filo
Typ:
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Predmetu zákazky:
Zabezpečenie nápojov, sladkého a slaného občerstvenia  na medzinárodné stretnutia,  medzirezortné rokovania a pracovné porady Metodicko-pedagogického centra

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_na_predlozenie_cenovych_ponuk_obcerstvenie.pdf pdf (0,34 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 03.01.2014
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - Interaktivne tabule

Dokumenty na stiahnutie

informacna_povinnost__4_ods_1_zakona_kriteria_interaktivne_tabule.pdf pdf (0,05 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 20.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:

Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Vytvorenie webstránky určenej pre publicitu projektu "Aktivizujúce metódy vo výchove" a súvisiace služby

Pozn. ďalšie prílohy k výzve sú zverejnené v sekcii "O nás - el. aukcia - e-prieskumy"

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_webstranka_profil.pdf pdf (0,52 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 16.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Predmet obstarávania:
- Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
- Cestovné poistenie do zahraničia – svet

Dokumenty na stiahnutie

mpc_opis__poistenie.pdf pdf (0,67 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 13.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Knihy pre Základné školy

Pozn. príloha č. 1 je zverejnená v sekcii "O nás - el. aukcia - e-prieskumy"

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenovej_ponuky_knihy.pdf pdf (0,21 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 11.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Dodávka vypaľovacích pecí na keramiku s príslušenstvom a hrnčiarskych kruhov na Základné školy

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenovej_ponuky_vypa_ovacie_pece_a_hrn_iarske_kruhy_.pdf pdf (0,46 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 11.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Hygienické potreby pre Základné školy

Pozn. príloha č. 1 je zverejnená v sekcii "O nás - el. aukcia - e-prieskumy"

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenovej_ponuky_hygienick__potreby.pdf pdf (0,22 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 10.12.2013
Kontaktná osoba: R.Danko
Typ:

Dokumenty na stiahnutie

SP_Vzdelavacie_aktivity__final_2.docx doc (0,23 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 10.12.2013
Kontaktná osoba: R.Danko
Typ:

Dokumenty na stiahnutie

oznamenie_UVO_1.pdf pdf (0,07 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 10.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Prieskum trhu - spotrebný materiál - výzva na predloženie cenovej ponuky

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenovej_ponuky_spotrebn__materi_l_pre_hrn_iarstvo.pdf pdf (0,32 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 10.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Potreby pre výtvarnú výchovu na Základné školy

Pozn. príloha č. 1 je zverejnená v sekcii "O nás - el. aukcia - e-prieskumy"

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenovej_ponuky_kreativita_a_v_tvarn__umenie.pdf pdf (0,21 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 09.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o uzavretí Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na dodávku hudobných nástrojov

Dokumenty na stiahnutie

dodatok__._1_hudobn__n_stroje_profil.pdf pdf (0,14 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 05.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:

Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Potreby pre šitie na Základné školy

Pozn. príloha č. 1 je zverejnená v sekcii "O nás - el. aukcia - e-prieskumy"

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_predlo_enie_cenovej_ponuky_potreby_pre__itie.pdf pdf (0,21 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Vzdelávací portál profesijného a kariérové rastu

Dokumenty na stiahnutie

inform_cia_o_v_sledku_vyhodnotenia_pon_k_8688_mss_profil.pdf pdf (0,2 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.12.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže na predmet „Prenájom moderného komunikačného systému“

Dokumenty na stiahnutie

informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk__zn_11630_mss.pdf pdf (0,3 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.12.2013
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr - SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Dokumenty na stiahnutie

sutazne_podmienky__zn_19304_mna.pdf pdf (1,19 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.12.2013
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
Komplexný návrh na vytvorenie Interaktívnych digitálnych pomôcok a príslušných tlačených brožúr - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ

Dokumenty na stiahnutie

oznamenie_o_vyhlaseni_225696.pdf pdf (0,07 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 29.11.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. -Tlač publikácií Pedagogické rozhľady

Dokumenty na stiahnutie

prieskum_trhu_tla__publik_cie_pedagogick__rozh_ady_profil.pdf pdf (0,35 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 27.11.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb postupom verejnej súťaže na predmet „Zabezpečenie zahraničných exkurzií a odborných stáží“

Dokumenty na stiahnutie

informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_zn_11618mss.pdf pdf (0,32 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 19.11.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Odborná prehliadka plynovej kotolne v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. letná údržba kotolne, prevádzková obsluha kotolne.

Dokumenty na stiahnutie

opis_kotolna_p.pdf pdf (0,53 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 11.11.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Originálne tonery a cartridge

Dokumenty na stiahnutie

prieskum_trhu_origin_lne_tonery_a_cartridge.pdf pdf (0,29 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 07.11.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. - Odborná literatúra

Dokumenty na stiahnutie

prieskum_trhu_odborn__literat_ra_profil.pdf pdf (0,47 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 07.11.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. – revízia elektroinštalácie a bleskozvodu

Dokumenty na stiahnutie

zadavanie_zakazky_revizia_elektroinstalacie_a_bleskozvodu_rp_bb.pdf pdf (0,17 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 25.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite podľa § 9 ods. 9 ZVO - upratovacie služby pre NP MRK I. - lokalita Prešov

Dokumenty na stiahnutie

mrk_1_po.pdf pdf (1,1 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 25.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite podľa § 9 ods. 9 ZVO - upratovacie služby pre NP MRK II. - lokalita Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie

mrk_2_bb.pdf pdf (1,07 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 25.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite podľa § 9 ods. 9 ZVO - upratovacie služby pre NP MRK II. - lokalita Prešov

Dokumenty na stiahnutie

mrk_2_po.pdf pdf (1,02 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 21.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Hudobné nástroje - kúpna zmluva

Dokumenty na stiahnutie

kupna_zmluva__hudobne_nastroje.pdf pdf (0,18 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 09.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - Úprava existujúcej webstránky

Dokumenty na stiahnutie

prieskum_trhu__prava_webstr_nky_finalv2.pdf pdf (0,28 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 09.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - Vytvorenie loga projektu AMV

Dokumenty na stiahnutie

prieskum_trhu_tvorba_loga_pre_np_amv_final.pdf pdf (0,26 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 04.10.2013
Kontaktná osoba:
Typ:

Oznam v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení nesk. predpisov:

Dňa 8.10.2013 o 10:00 hod. sa koná v priestoroch verejného obstarávateľa otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“ v postupe zadávania podlimitnej zákazky „Vzdelávací portál profesijného a kariérového rastu“ (VV č. 110/2013, zn. 8688-MSS)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 23.09.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Prenájom 3 multifunkčných  čiernobielych zariadení na obdobie 48 mesiacov

Dokumenty na stiahnutie

multifunkcne_zariadenia.pdf pdf (0,22 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 17.09.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - redakčné, jazykové a grafické korektúry

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_cenov__ponuky_redak_n__jazykov__a_grafick__korekt_ry.pdf pdf (0,22 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 16.09.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - zabezpečenie internetového pripojenia - Banská Bytrica

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_vo_internet__bnask__bystrica__2013_.pdf pdf (0,37 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 16.09.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
nformácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - zabezpečenie internetového pripojenia - Bratislava

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_vo_internet__bratislava__2013_v3.pdf pdf (0,37 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 10.09.2013
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 10.09.2013
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.09.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - kúpna zmluva

Dokumenty na stiahnutie

kupna_zmluva__kuchynske_potreby.pdf pdf (0,18 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 30.08.2013
Kontaktná osoba: Ing. Jana Semivanová
Typ:
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 30.08.2013
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
Typ:
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 30.08.2013
Kontaktná osoba: Ing. Jana Semivanová
Typ:
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 27.08.2013
Kontaktná osoba: PhDr. Danko
Typ:

Dokumenty na stiahnutie

zverejnenie_web.docx doc (0,08 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 26.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - Informačné tabule pre NP MRK II.

Dokumenty na stiahnutie

v_zva_na_prieskum_trhu_informa_ne_tabule_np_mrk_ii..pdf pdf (0,41 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 22.08.2013
Kontaktná osoba: PhDr. Danko
Typ: Elektronická aukcia

Dokumenty na stiahnutie

INO_krit?ria_1.pdf pdf (0 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 12.08.2013
Kontaktná osoba: PhDr. Robert Danko
Typ:

Dokumenty na stiahnutie

INO_ostatne_1.pdf pdf (0,04 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 09.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Hudobné nástroje - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_inform_cia_pod_a___136_ods._9_p_sm._e__z_kona_hudobn__n_stroje.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 09.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Hudobné nástroje - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dokumenty na stiahnutie

profil_vyhodnotenie_pon_k_hudobn__n_stroje.pdf pdf (0,29 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 07.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona

Dokumenty na stiahnutie

UVO_formular_§_136_Spoločenské_hry_§_136_ods._9_písm._e)_1.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 07.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Hudobné nástroje - Informácia podľa § 136 ods. písm. d) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_ponuky_krit_ri__hudobn__n_stroje.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 07.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dokumenty na stiahnutie

v_sledok_verejn_ho_obstar_vania_spolo_ensk__hry_profil_vo.pdf pdf (0,2 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 06.08.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona

Dokumenty na stiahnutie

UVO_formular_§_136_nedošlo_k_vylúčeniu_ponuky_Kritériá_spoločenské_hry_1.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 31.07.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona - Vzdelávací portál profesijného a kariérového rastu

Dokumenty na stiahnutie

vzdelavaci_portal_pkr_info_136_9_b_o_vyluceni_uchadzaca.pdf pdf (0,05 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 15.07.2013
Kontaktná osoba: PhDr. Róbert Danko
Typ: Výzva na predkladanie ponúk

Dokumenty na stiahnutie

SP_Tvorba_programov__final_1.docx doc (0,22 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 15.07.2013
Kontaktná osoba:
Typ:

Dokumenty na stiahnutie

formular_?_41_1.rtf (0 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 11.07.2013
Kontaktná osoba: Ing. Milan Podprocký, tel.: +421 484722917
Typ:
Informácia o zadávaní zákazky v limite do 20 000,- € bez DPH - Právne služby

Dokumenty na stiahnutie

zad_vanie_z_kazky_pr_vne_slu_by_do_20_tis____8364__bez_dph_profil.pdf pdf (0,18 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 08.07.2013
Kontaktná osoba:
Typ:

Oznam v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov:

Dňa 8.7.2013 o 13:00 hod. sa koná v priestoroch  verejného obstarávateľa otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné“ v postupe zadávania podlimitnej zákazky „Vzdelávací portál profesijného a kariérového rastu“ (VV č. 110/2013, zn. 8688-MSS).

Oznam zverejnený 08.07.2013, 08:00 hod. 

Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 05.07.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Výzva – prenájom kancelárskych priestorov pre NP MRK, Prešov

Dokumenty na stiahnutie

vyzva_prenajom_kanc_priestorov_mrk.pdf pdf (0,56 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 02.07.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Športové potreby - Vyhodnotenie ponúk

Dokumenty na stiahnutie

profil_vyhodnotenie_pon_k__portov__potreby.pdf pdf (0,25 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 01.07.2013
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Polakovič
Typ:
Havarijné a zákonné poistenie osobných motorových vozidiel

Dokumenty na stiahnutie

informacia_o_zadavani_zakazky_havarijne_a_zakone_poistenie_vozidiel.pdf pdf (0,17 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 28.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:

Dokumenty na stiahnutie

formular_?_41_1.rtf (0 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 27.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Športové potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_doru_enie_v_sledku_vyhodnotenia_pon_k__portov__potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 10.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Hudobné nástroje - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_ponuky_ostatn__hudobn__n_stroje.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 10.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Hudobné nástroje - Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___41_otv_ranie_pon_k_krit_ri__hudobn__n_stroje.pdf pdf (0,08 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 06.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Záhradnícke potreby - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dokumenty na stiahnutie

profil_vyhodnotenie_pon_k_z_hradn_cke_potreby.pdf pdf (0,28 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 06.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dokumenty na stiahnutie

profil_vyhodnotenie_pon_k_kuchynsk__potreby.pdf pdf (0,29 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 06.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_spolo_ensk__hry_ods._1_p_sm._c_.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 06.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Oznámenie o otváraní ponúk časť "Kritériá"

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___41_spolo_ensk__hry_otv_ranie_pon_k_krit_ri_.pdf pdf (0,08 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 05.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_doru_enie_ozn_menia_o_v_sledku_vo_kuchynsk__potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 05.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Záhradnícke potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_doru_enie_ozn_menia_o_v_sledku_vo_z_hradn_cke_potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Záhradnícke potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. d zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_ponuky_kriteria__z_hradn_cke_potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Športové potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. d zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_krit_ri___portov__potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 04.06.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. d zákona

Dokumenty na stiahnutie

UVO_formular_§_136_nedošlo_k_vylúčeniu_ponuky_Kritériá_kuchynské_potreby_1.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 31.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Záhradnícke potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_pon_k_krit_ri__z_hradn_cke_potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 31.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - Informácia podľa § 139 ods. 9 písm. d) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_ponuky_krit_ri__kuchynsk__potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 28.05.2013
Kontaktná osoba: PhDr. Róbert Danko
Typ: Elektronická aukcia

Dokumenty na stiahnutie

formular___41.rtf (0,13 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: podprahová zákazka Dátum: 20.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Informácia o otváraní ponúk časť "Ostatné"

Dokumenty na stiahnutie

UVO_formular_§_41_Spoločenské_hry_otváranie_ponúk_Ostatné_1.pdf pdf (0,08 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: podprahová zákazka Dátum: 16.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Spoločenské hry - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_spolo_ensk__hry_ods._9_p_sm._b_.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 15.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - Informácia podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona - nedošlo k vylúčeniu ponuky časť Ostatné

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_nedo_lo_k_vyl__eniu_ponuky_ostatn__kuchynsk__potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 15.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Kuchynské potreby - Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___41_kuchynsk__potreby_otv_ranie_pon_k_krit_ri_.pdf pdf (0,08 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: Dátum: 14.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Záhradnícke potreby: Informácia o otváraní ponúk časť "Kritériá"

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___41_z_hradn_cke_potreby_otv_ranie_pon_k_kriteria.pdf pdf (0,08 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 14.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Športové potreby: Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___41__portov__potreby__as__krit_ri_.pdf pdf (0,08 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 09.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Záhradnícke potreby: informácia podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_vyl__enie_za_nesplnenie_podmienok___asti_z_hradn_cke_potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: tovar Druh postupu: verejná súťaž Dátum: 09.05.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Športové potreby: informácia podľa § 136 ods. 9 písm. b) zákona

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___136_vyl__enie_za_nesplnenie_podmienok___asti__portov__potreby.pdf pdf (0,12 Mb)
Druh zákazky: Druh postupu: podprahová zákazka Dátum: 26.04.2013
Kontaktná osoba:
Typ:
Informácia o otváraní ponúk časť "Ostané"

Dokumenty na stiahnutie

uvo_formular___41_spolo_ensk__hry_otv_ranie_pon_k_ostatn_.pdf pdf (0,08 Mb)