Projekty

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizovalo MPC od októbra 2009 do októbra 2015.

 

Domovská stránka projektu

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

 

das 


 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (Materinky) realizovalo MPC od mája 2009 do septembra 2014.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 

 

 

          

 

 

 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ realizovalo MPC od októbra 2011 do októbra 2015.

Domovská stránka projektu

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

mrk2

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ realizovalo MPC od februára 2013 do novembra 2015.

Domovská stránka projektu