Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

mrk2Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ realizovalo MPC od februára 2013 do novembra 2015.

Pre ďalšie informácie navštívte domovskú stránku projektu.