Projekt ANG


 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
 
 
Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ realizovalo MPC od novembra 2014 do decembra 2015.