Projekt MAT

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

 

das 


 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (Materinky) realizovalo MPC od mája 2009 do septembra 2014.