Projekt MRK2

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

mrk2

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ realizovalo MPC od februára 2013 do novembra 2015.

Domovská stránka projektu