Projekt PKR

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizovalo MPC od októbra 2009 do októbra 2015.

 

Domovská stránka projektu