Projekt PRINED

 

 logo EU, PRINED, OPV

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.Národný projekt „PRojekt INkluzívnej EDukácie“ realizovalo MPC od mája 2014 do novembra 2015.
 

Domovská stránka projektu