Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 

 

 

          

 

 

 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ realizovalo MPC od októbra 2011 do októbra 2015.

Domovská stránka projektu

Dotazník s prieskumom

Video výzva pre zapojenie základných škôl do národného projektu


Dokumenty na stiahnutie

Prezentácia (0,32 Mb)