Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

  


 das

 

   

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (Materinky) realizovalo MPC od mája 2009 do septembra 2014.

Edukačné materiály národného projektu MAT pre učiteľov predprimárneho vzdelávania


Dokumenty na stiahnutie