Projekty ESF

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
 
Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ realizovalo MPC od novembra 2014 do decembra 2015.
 

Národný projekt „PRojekt INkluzívnej EDukácie“

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Národný projekt „PRojekt INkluzívnej EDukácie“ realizovalo MPC od mája 2014 do novembra 2015.

prined_web.jpg

Aktivizujúce metódy vo výchove

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú  spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.“

Národný projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“ realizovalo MPC od júna 2013 do decembra 2015.

amv_web_fin.jpg

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ realizovalo MPC od februára 2013 do novembra 2015.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ realizovalo MPC od októbra 2011 do októbra 2015.

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (Materinky) realizovalo MPC od mája 2009 do septembra 2014.

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizovalo MPC od októbra 2009 do októbra 2015.