Vzdelávacia činnosť

Jednou z hlavných činností MPC je organizovanie a realizácia vzdelávacích činností pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. V tejto časti nájdete prehľad plánovaných činností jednotlivých regionálnych pracovísk a aktuálne realizované podujatia.