Edukačné materiály národného projektu MAT

stránka ponúka na stiahnutie dokumenty z projektu MAT, financované z prostriedkov EÚ. Dokumenty boli využívané v rámci národného projektu MAT zameraného na rozvoj materských škôl.