Prihlášky

„Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci,

vzhľadom na to, že Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava dňa 31. 10. 2015 ukončilo realizáciu národného projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“, aktualizovaná prihláška na vzdelávanie bude zverejnená do konca novembra 2015.

Ďakujeme za pochopenie.
PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka GR pre pedagogické činnosti“