Regionálna ponuka vzdelávacích programov

V súčasnosti pripravuje MPC ponuku vzdelávacích programov na šk. rok 2017/2018, ktorá bude zverejnená v apríli 2017. Záujemcom o vzdelávanie odporúčame, aby v uvedenom období sledovali aktualizáciu našej webovej stránky.